تدویر ورکشاپ آموزشی ارتقای ظرفیت آمرین احصائیه ولایات در ادارۀ مرکزی احصائیه

 

تدویر ورکشاپ آموزشی ارتقای ظرفیت آمرین احصائیه ولایات در ادارۀ مرکزی احصائیه

  26 حمل 1393

ورکشاپ آموزشی به منظور ارتقای ظرفیت آمرین احصائیه ولایات در ادارۀ مرکزی احصائیه برگزارشد.

ورکشاپ با تلاوت آیات چند از قرآنکریم توسط قاری شیر احمد یکتن از کارمندان این اداره افتتاح گردید.

پس از آن دیپلوم انجنیر شیرمحمد جامی زاده رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه ضمن خوش آمدید به تمامی اشتراک کنندگان ورکشاپ در بارۀ اهمیت و نیز ضرورت آمار و ارقام به طور مفصل به صحبت پرداخت و یاد آور گردید که آمار و ارقام  از ارزشمندی و جایگاه خاصی برخوردار بوده و از جمله ضروریات های مبرم و مورد نیاز هر جامعه و هر دولت است. جمع آوری ارقام و انجام سرویها به همین منظور صورت میگیرد و تلاش میکنیم تا بخاطر بدست آوردن ارقام دقیق، همه جانبه و بهنگام مورد نیاز طرح پالیسی ها و پلانگذاری های انکشاف اقتصادی و اجتماعی ظرفیت مسلکی کارکنان را در مرکز و ولایات ارتقا بخشیم که تدویر ورکشاپ امروزی به همین منظور صورت گرفته است. موصوف در ضمن صحبت خویش به پلانهای آینده اشاره کرده افزود: برنامه های را روی دست گرفته ایم تا بتوانیم به مرور زمان این اداره را با ستندردهای بین المللی و یا حداقل با معیارهای کشورهای همسایه برابر بسازیم زیرا که آمار و اطلاعات به عنوان زیربنای اساسی برای هر کشور به حساب می آید و بدون آمار و ارقام هیچ اداره و یاهم هیچ نهادی نمیتواند پالیسی ها و برنامه هایشان را مبنی بر حقایق  وشواهد  طرح ریزی و مورد تطبیق قرار دهند. بناً برای تسریع روند جمع آوری ارقام و در معرض استفاده قرار دادن آن تلاش داریم تا تمامی بخش ها را از طریق انترنت وصل شود و نیز این ورکشاپ می تواند زمینه باشد برای اینکه کارها به گونه سریع صورت گیرد. رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه اشتراک کنندگان سمینار را متوجه ساختند تا در مباحثی  آزادی که در جریان ورکشاپ صورت میگیرد فعالانه سهم بگیرند وبا مسوولین بخشهای مرکزی این اداره راههای حل مشکلات طرفین را جستجو کند. 

بعداً محترم پوهنمل حسیب الله موحد معین مسلکی این اداره نیز ضمن خرسندی از برگزاری این چنین ورکشاپ ها  برای ارتقای ظرفیت کاری و دانش مسلکی کارکنان مربوط این اداره صحبت نموده افزود: قرار است برای ارتقای ظرفیت کارمندان در دو بخش کار صورت بگیرد که یک بخش آن شامل کسانی می گردد که مصروف فعالیت های مسلکی هستند و بخش دیگر آن کسانی را در برمی گیرد که مصروف  کارهای حمایوی می باشد. در نتیجۀ ارتقای ظرفیتهای مسلکی کارمندان در آینده این اداره خواهد توانست تا نتایج تمامی سروی های را که در ولایات صورت می گیرد ولی کار پروسس ارقام آن تا حال در دفاتر مرکزی این اداره صورت می گیرد با دایر نمودن این گونه برنامه ها در ولایات مربوط مورد پروسس قرار بدهند. موصوف همچنان برای آگاه شدن مردم از وضعیت اقتصادی و اجتماعی ولایت مربوطه اشاره نموده گفت: قرار است تمامی آمریت های احصائیه برای ولایت مربوط یک نشریۀ مستقل احصائیوی که طرح آن زیر کار است، صاحب شوند تا همه ساله بتوانند راپور فعالیت های اقتصادی و اجتماعی ولایت مربوطه را در آن انعکاس دهند و از آمرین احصائیه ولایات خواست تا در زمینه هر نوع ابتکار خویش را با این اداره شریک سازد.

درقسمت دیگر این ورکشاپ روسای احصائیه های اقتصادی، احصائیه های اجتماعی و دیموگرافی و محاسبات ملی  این اداره هرکدام به نوبت پیرامون موضوعات مربوط معلومات دادند.

گفتنی است که ورکشاپ برای دو روز ادامه دارد و در مورد بخش های مختلف جمع آوری ارقام و مشکلات موجود در زمینه و بخاطر یافتن راههای بیرون رفت از آن بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.