امضای تفاهمنامه بین ادارۀ مرکزی احصائیه با والی ولایت کاپیسا

امضای تفاهمنامه بین ادارۀ مرکزی احصائیه با والی ولایت کاپیسا

در ارتباط با راه اندازی سروی اقتصادی، اجتماعی و دیموگرافی درآن ولایت

تاریخ 16 ثور

     محترم دیپلوم انجنیرشیرمحمد جامی زاده رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه صبح امروز در دفتر کارش با محترم محراب الدین صافی والی ولایت کاپیسا در حالیکه رهبری اداره و مسئولینUNFPA  نیز حاضر بودند ملاقات کرد.

    در نخست محترم صافی از رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه به خاطر راه اندازی سروی، اقتصادی، اجتماعی و دیموگرافی که قرار است در آینده نزدیک در ولایت های پروان و کاپیسا آغاز گردد ابراز امتنان و سپاسگذاری نمود، و وعده کرد که به خاطر اجرای موفقانه این پروسه آمادۀ هرگونه همکاری میباشد.

    سپس رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه در مورد اهمیت این سروی به والی محترم ولایت کاپیسا معلومات داده و خاطر نشان ساخت که به دلیل نبود یک سروی دقیق ازوضعیت زندگی مردم پس از سال های 1358 ضرورت است تا هم چون یک سروی  باردیگر به راه انداخته شود تا یک  آمارو معلومات دقیق از چگونگی  زندگی شهروندان این کشوربه دست بیاید، تا با معلومات دست داشته دولت بتواند پلان هایش را به وجه احسن طرح و عملی بسازد.

    وی از چالش های یاد کرد که هنوز درسد راه موفقانه این پروسه قراردارد به  باورآقای جامی زاده تهدیدات امنیتی بزرگترین چالش شناخته می شود که در بیشتر نقاط افغانستان دیده می شود ولی رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه تاکید کرد که با همه این چالش ها و مشکلات، ادارۀ مرکزی احصائیه مصمم به پیشبرد و برگزاری سروی های متذکره درگوشه و کنارافغانستان است.

    رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه یادآور گردید که درحدود 90درصد کارهای مقدماتی این سروی به پیش رفته و درآینده نزدیک سروی اقتصادی اجتماعی و دیموگرافیکی در دوولایت پروان و کاپیسا آغازخواهدشد.

    پس ازآن محترم سمیع نبی رئیس عملیات ساحه در مورد نحوه و چگونگی این سروی معلومات داده و افزود این سروی طی دومرحله انجام خواهد شد که درنخست نقشه تمامی مناطق تثبیت شده و پس از آن کار سروی آغاز می گردد

    رئیس عملیات ساحه اضافه کرد که برای پیشبرد این پروسه علاوه بر کارمندان این اداره شماری از مردمان محل که آشنایی بیشتر با آن نقاط دارد نیزجذب می گردند.

    آقای صافی یکبار دیگر به رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه  اطمینان داد که همه نهادها  در ولایت کاپیسا آماده همکاری همه جانبه در جهت به سررساندن موفقانه این سروی است.

    والی محترم کاپیسا در رابطه به تهدیدات امنیتی یادآورشد که به جزولسوالی تگاب این ولایت که کمی نا امن است دردیگر مناطق ولایت کاپیسا ازلحاظ امنیتی هیچ نوع مشکلی وجود ندارد.

   درپایان تفاهمنامه به خاطرتطبیق مؤثراین سروی میان والی محترم کاپیسا و رئیس عمومی اداره مرکزی احصائیه به امضاء رسید.

    گفتنی است این سروی که از دوسال بدینسو ازجانب اداره مرکزی احصائیه راه اندازی گردیده تا هنوز چندین ولایت در تحت پوشش این سروی قرار گرفته است و قرار است به  زودی سروی متذکره در ولایت های پروان و کاپیسا نیز به راه انداخته شود.