انتشار نتایج مقدماتی سروی اقتصادی، اجتماعی و دیموگرافیکی ولایت نیمروز

انتشار نتایج مقدماتی سروی اقتصادی، اجتماعی و دیموگرافیکی ولایت نیمروز

۱۲ /۱۱ / ۱۳۹۵

نتایج مقدماتی سروی اقتصادی، اجتماعی و دموگرافیکی ولایت نیمروز به تاریخ۱۲ دلو با اشتراک معینان و روسای یک تعداد وزارت ها و ادارات دولتی، نماینده های شماری از موسسات و سازمان بین المللی طی محفلی که به همین مناسبت در ادارۀ مرکزی احصائیه برگزار گردیده بود به نشر رسید.

 نخست محترم انجنیر شیر محمد جامی زاده سرپرست ادارۀ مرکزی احصائیه ضمن خوش آمدید به همۀ اشتراک کننده ها در پروگرام امروزی در رابطه به اهمیت و نقش ارقام احصائیوی در سطوح مختلف صحبت نموده و موجودیت ارقام را یکی از نیازهای اساسی برای بنیان گذاری درست هر طرح و پالیسی عنوان نمود. موصوف علاوه نمود که در نتیجه اجرای این سروی معلومات بسیار جامع و کامل در سطوح کلان و کوچک حتی تا سطح قریه جات جمع آوری گردیده است. سرپرست ادارۀ مرکزی احصائیه به چند نمونه از این معلومات که در طی این سروی بدست آمده است اشاره نمود که شامل معلومات در مورد جنس به تفکیک سن از 0-64 و تقسیم بندی نفوس در کتگوری های مختلف سنی بر مبنای ضرورت های اداره های مختلف می باشد. محترم جامی زاده هم چنان معلومات از قبیل دسترسی به خدمات صحی، خدمات تعلیمی، خدمات آب آشامیدنی، دسترسی به انرژی، دسترسی به وسایل ارتباطی و غیره را از جمله سایر معلومات های بر شمرد که در طی این سروی جمع آوری گردیده است.

در عین حال آقای جامی زاده در رابطه به آگاهی دهی در مورد نتیجه این سروی در همان ولایت نیز صحبت نموده و افزود که منبعد پلان ادارۀ مرکزی احصائیه همین است تا علاوه بر برگزاری یک محفل در مرکز قرار است که محفل مشابه با اشتراک نماینده های یک تعداد زیاد واحدهای دومی در خود همان ولایت نیز برگزار شود تا همۀ نیازمندان ارقام از نتیجه سروی آگاهی پیدا کنند.

پس از آن محترم داکتر بنت رئیس صندوق جمعیت ملل متحد تکمیل شدن و نهایی شدن این سروی و نیز نشر نتایج آن را یک دست آورد دیگر برای این اداره عنوان نموده و ابراز امیدواری نمود که در همکاری با ادارۀ مرکزی احصائیه بتوانند ظرف دوسال آینده این سروی مهم را در سایر ولایت ها نیز اجراء نمایند. وی با اشاره به نتیجه این سروی خاطر نشان ساخت که نتیجه این سروی نشان می دهد که هنوز هم در برخی موارد مشکلات بسیار جدی وجود دارد و این می طلبد تا دولت با استفاده از این ارقام سیاست ها و برنامه های مدون را برای رفع این مشکلات در آینده در نظر بگیرد.

در اخیر پریزنتشن مربوط به یافته های کلیدی سروی اقتصادی، اجتماعی و دموگرافی ولایت نیمروز از جانب محترم سید علی آقا معاون ریاست عملیات ساحۀ ادارۀ مرکزی احصائیه ارائه و نیز به پرسش های اشتراک کننده ها از جانب مسئولین ادارۀ مرکزی احصائیه پاسخ های لازم ارائه گردید.

گفتنی است که نمیروزیازدهمین ولایت است که سروی اقتصادی، اجتماعی و دموگرافی در سال جاری بصورت موفقانه در آن اجراء گردید و قرار است راپور نهایی آن نیز عنقریب به سه زبان دری، پشتو و انگلیسی در اختیار همۀ استفاده کننده گان ارقام قرار گیرد.