نشر نتایج نهایی سروی صحت و دموگرافی افغانستان- 1394

نشر نتایج نهایی سروی صحت و دموگرافی افغانستان- 1394

27 دلو 1395

   نتایج نهایی سروی صحت و دموگرافی افغانستان به تاریخ 27 دلو با حضور جلالتمآب محترم انجنیر شیرمحمد جامی زاده سرپرست ادارۀ مرکزی احصائیه، جلالتمآب محترم فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه و اشتراک نماینده های یک تعداد وزارت ها، ادارات دولتی، موسسات و سازمان های بین المللی طی محفلی در تالار ادارۀ مرکزی احصائیه انتشار یافت.

نخست محترم انجنیر شیرمحمد جامی زاده سرپرست ادارۀ مرکزی احصائیه تشریف آوری همۀ مهمانان را خیر مقدم عرض نموده نشر نتایج سروی دموگرافی و صحت را که برای اولین بار در افغانستان اجراء گردید یک گام مهم جهت پر کردن خلاء ارقام در کشور بیان داشت.

آقای جامی زاده ارقام را از نیازهای اساسی کشورها یاد نموده و خاطر نشان ساخت که بر مبنای همین معلومات است که کشور ها پروگرام های شان را تنظیم و تطبیق می نمایند. موصوف ادامه داد که برای رفع کمبود ارقام ادارۀ مرکزی احصائیه همیش تلاش ورزیده است تا از طریق اجرای سروی های متنوع و نیز جمع آوری ارقام جاریه معلومات مورد نیاز را در اختیار استفاده کننده گان قرار دهد.

سرپرست ادارۀ مرکزی احصائیه بیشتر شاخص های مربوط  این سروی را با صحت هر فرد این کشور مرتبط دانسته و علاوه داشت که در این سروی نکات بسیار برجسته صحی مانند مسایل صحی مادران و اطفال، جمع آوری معلومات در باره مرض ایدز، دسترسی مردم به آب صحی، تعلیم و تربیه، سهولت های تشناب، چگونگی تنظیم خانواده و سایر موضوعات تحت پوشش این سروی قرار گرفته ا ست که نظر به اهمیت ارقام آن این اداره تلاش نمود تا هرچه زود تر آنرا به نشر برساند.

سپس محترم فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه هم در پیوند به نتایج سروی صحت و دموگرافی صحبت نموده و علاوه نمود که جای مسرت و خوشی است که این سروی برای اولین بار و با مالکیت خود افغان ها در افغانستان موفقانه اجراء گردید.

وزیر صحت عامه با اشاره به نتایج این سروی خاطرنشان ساخت که نتیجه این سروی دو درس مهم را برای این وزارت میاموزاند:
1- نتیجه این سروی برای وزارت صحت عامه یک مبناء است تا ما با استفاده از آن بتوانیم  برای ساخت و دیزاین پروگرام ها و برنامه های بعدی این وزارت استفاده نماییم.

2- نتایج این سروی ما را متوجه میسازد تا تعهد دوباره نماییم برای بهتر ساختن نتایج صحت.

وی هم چنان یاد آور گردید که نتیجه این سروی ما را متوجه می سازد تا همکاری بین السکتوری را تقویت نماییم در غیر آن موفق به بهبود وضعیت صحی نخواهیم گردید.

در اخیرهم نماینده محترم ادارۀ بین المللی انکشافی ایالات متحده امریکا نیز نشر نتایج نهایی این سروی را به هردو ارگان تبریک عرض نموده و در رابطه به تاریخچه اجرای این سروی معلومات ارائه نمود.

موصوف علاوه نمود، این سروی که از سال 1984 آغاز شده تا حال در 95 کشور جهان و 300 مرتبه اجراء شده است که این تجربه ما را قادر می سازد تا با همکاری با دولت افغانستان و سازمانهای بین المللی پروگرام های را طرح و دیزاین نماییم که بیشترین تاثیر را بالای صحت مردم داشته باشد

گفتنی است سروی صحت و دموگرافی که کارهای مقدماتی آن در سال 1394 در سراسر کشور آغاز شده بود از طرف ادارۀ مرکزی احصائیه  با همکاری وزارت صحت عامه، کمک مالی ادارۀ انکشاف ایالات متحده امریکا و همکاری تخنیکی  ادارۀ  ICF در سراسر افغانستان اجراء گردید که در حدود چهل هزار خانواده تحت پوشش آن قرار گرفت.

در محفل مذکور پریزنتیشن های که در رابطه با میتودولوژی و یافته های مهم سروی تهیه شده بود، باالترتیب توسط محترم سید علی اقا معاون ریاست عملیات ساحۀ ادارۀ مرکزی احصائیه و محترم داکتر سید عطاوالله سعید زی رئیس عمومی  EHIS وزارت صحت عامه ارائه گردید.