محفل نشر نتایج مقدماتی سروی مشارکت زنان و مردان در سطح تصمیم گیری- 1395

محفل نشر نتایج مقدماتی سروی مشارکت زنان و مردان در سطح تصمیم گیری- 1395

3 حوت 1395

محفل نشر نتایج مقدماتی سروی مشارکت زنان و مردان در تصمیم گیری صبح روز سه سنبه با اشتراک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان و نماینده های یک تعداد وزارت ها و ادارات دولتی، نماینده های برخی از موسسات و سازمان های بین المللی در ادارۀ مرکزی احصائیه برگزار گردید.

نخست محترم انجنیر شیرمحمد جامی زاده سرپرست ادارۀ مرکزی احصائیه ضمن خوش آمدید به همۀ اشتراک کننده ها پیرامون پس منظر سروی مشارکت زنان و مردان در تصمیم گیری معلومات ارائه نموده و خاطر نشان ساخت که موجودیت آمار و ارقام در همۀ بخش های سیاسی،اقتصادی و اجتماعی یکی از نکات مهم و برجسته است که در حقیت زیر بنای هر برنامه را تشکیل می دهد.

آقای جامی زاده با اشاره به اینکه زنان نصف نفوس کشور را تشکیل می دهد افزود که بر اساس پالیسی دولت نقش زنان در همۀ بخش ها باید بهتر ساخته شود که برای انعکاس این فعالیت ارقام ضرورت است تا مشخص کند زنان در کدام سطح قرار دارند.

در عین حال سرپرست ادارۀ مرکزی احصائیه بیان داشت که افغانستان منحیث عضو جامعه ملل متعهد به امضای سند انکشاف پایدار است که یک بخش مهم آنرا موضوعات جندر و زنان تشکیل می دهد که به باور آقای جامی زاده برای تطبیق شاخص های آن دولت ضرورت به ارقام دارد که خوشبختانه ادارۀ مرکزی احصائیه توانست به همکاری مالی ادارۀ زنان ملل متحد دور سوم این سروی را نیز در سال 1395 اجراء نماید.

موصوف علاوه نمود که  این سروی شامل بخش های خصوصی و دولتی میباشد که ساحات مختلف تحت پوشش این سروی قرار گرفته است که به چند نمونه آن ذیلا اشاره نمود:

1-      دسترسی به سطح تعلیم و تربیه به تفکیک درجه تحصیل

2-      مقایسه سطح مشارکت زنان نسبت به سروی گذشته که در سال 1392 اجراء شده بود که نشان می دهد مشارکت زنان در آن زمان به 9.6 فیصد می رسید اما در سروی جدید این رقم به 10.7 فیصد بالا رفته است.

3-      مشکلات زنان

4-      درجه تحصیل آنها به تفکیک نوع آنها

5-      توزیع موقف های دولتی به تفکیک بست، صلاحیت های بودجوی، عوامل تاثیر گذار بر عدم مناسب بودن محیط کار، آموزش ها، مشکلات زنان، حمایت زنان و مخالفت های که در قسمت کار زنان قرار دارد.

سپس محترم سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان نیز از بابت نشر این سروی از ادارۀ مرکزی احصائیه تشکری نموده و یاد آور گردید که این ارقام وزارت زنان را بیشتر از گذشته متوجه چالش ها و مشکلات فرا روی پیشرفت مربوط به زنان میسازد. خانم وردک افزایش یک در صدی مشارکت زنان را در سطح تصمیم گیری نا کافی خوانده و تاکید نمود که موجودیت این ارقام به ما کمک می نماید تا در قسمت تدوین پالیسی ها و برنامه های جدید تغیرات اساسی وارد نماییم تا موفق شویم پروگرام های مربوط به پیشرفت و حضور زنان را علاوه بر مرکز در ولایات کشور نیز تقویت بخشیم. خانم وردک مشکلات امنیتی، فرهنگی و محیط نامناسب کاری را برای زنان از جمله مشکلات عمده و بارز در قسمت حضور زنان در سطح مشارکت شان برشمرده و خواهان توجه جدی دولت جهت رفع این مشکلات گردید.

گفتنی است جمع آوری معلومات مبتنی بر شواهد زمینه بهتری برای ادارۀ زنان ملل متحد که متعهد به تساوی جندر و تقویت جایگاه زنان در عرصه های مختلف می باشد مهیا می سازد تا به همکاری های شان در مطابقت با پلان استراتیژیک ادارۀ ملل متحد و ادارۀ مرکزی احصائیه برای دوره های 2015 – 2017 ادامه دهند.

در اخیر برنامه، پریزنتیشن که در ارتباط با یافته های مهم سروی مشارکت زنان و مردان در سطح تصمیم گیری  1395 تهیه شده بود توسط محترم اسدالله خیالی معاون ریاست احصائیه های اجتماعی و دموگرافی ارائه گردید.

محفل با مطرح کردن سوالات اشتراک کننده گان و ارائه جواب ها از طرف مسئولین این اداره خاتمه یافت.