ختم کورس آموزشی نرم افزار CS pro در ادارۀ مرکزی احصائیه

ختم کورس آموزشی نرم افزار  CS pro در ادارۀ مرکزی احصائیه

1 حوت 1395

کورس آموزشی نرم افزار پراسس ارقام سرشماری و سروی( CS pro ) امروز یکشنبه با توزیع تصدیقنامه ها برای اشتراک کننده های پروگرام مذکور به پایان رسید.

در این کورس آموزشی که یک تعداد از کارمندان بخش دیتابیس این اداره اشتراک داشتند به هدف فراگیری پروگرام  CS pro  که یک پروگرام مهم در عرصه کاری بخش دیتا انتری، ادیتنگ و تصحیح ارقام سرشماری و سرویهای این اداره می باشد برگزارگردیده بود. کورس آموزشی متذکره که از تاریخ 3 ماه حمل سال جاری آغاز شده بود از شنبه الی چهارشنبه همه روزه به مدت دو ساعت ادامه داشت و توسط یکتن از استادان با تجربه تحلیل ارقام که در پروژۀ سروی اقتصادی- اجتماعی و دموگرافیکی از طرف صندوق وجهی نفوس ملل متحد توظیف میباشد به پیش برده میشد و تا زمان فراگیری آن به طور کامل توسط اشتراک کننده ها تدریس پروگرام فوق ادامه یافت.

قابل یاد اوری است که رهبری ادارۀ مرکزی احصائیه جهت بلند بردن ارتقای ظرفیت کارکنان این اداره قبلا نیز کورس های مشابه را در ساحات مختلف مرتبط به وظیفه برای سایر کارمندان این اداره برگزار نموده است.