خبر محفل تجلیل از هشتم مارچ روز جهانی زن

خبر محفل تجلیل از هشتم مارچ روز جهانی زن

محل برگزاری : تالار کنفرانس های اداره مرکزی احصائیه

زمان برگزاری : 15 / 12 / 1395

اداره مرکزی احصائیه از هشتم مارچ روز جهانی زن بتاریخ 15 / 12 / 1395 تحت شعار

(به بهانه هشتم مارچ روز جهانی زن هر گونه ظلم و نابرابری های اجتماعی و قوانین ضد زن را محکوم می کنیم و تجلیل از این روز با شکوه را مبارزه محو خشونت علیه زنان می پنداریم) تجلیل بعمل آورد .

نخست محفل با تلاوت آیات چند از قرآن عظیم الشان که توسط محترم فضل الرحمن خان قرآت گردید آغاز شد . متعاقبآ انجینیر شیرمحمد جامی زاده سرپرست اداره مرکزی احصائیه با سخنان عالمانه و ارزشمند خویش محفل را رسمآ افتتاح نموده افزودند .

زنان نیم از نفوس افغانستان را تشکیل میدهند و باید سعی و تلاش نمایند تا سطح دانش ، توانائی ها و ظرفیت های شان را بلند ببرند و با گذشت یک سال و فرارسیدن هشتم مارچ سال آینده ثابت نمایند که چقدر تحولات مثبت در امورات کاری را بدست آورده و پست های بلند را احراز نموده و در تصمیم گیری ها سهیم گردیده اند. همچنان محترم جامی زاده در رابطه به توانمند سازی اقتصادی زنان ، جمع آوری ارقام را به تفکیک جنسیت مهم دانسته ابراز نمودند که جمع آوری ارقام به تفکیک جنسیت در تمام جهان به خصوص در افغانستان خیلی مهم است و خوشبختانه اداره مرکزی احصائیه با انجام سروی های متعدد به ویژه سروی مشارکت زنان و مردان در سطوح تصمیم گیری و ارائه ارقام به تفکیک جنیست و نشر آن از طریق نشریه های ربعوار و سالانه ، دولت را کمک مینماید تا پلان ها و پالیسی های بهتری را در مورد بهبود وضعیت زنان طرح و تطبیق نمایند .

سپس محترمه نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت محترم امور زنان پیام تبریکیه و صحبت های همه جانبه خویش را پیرامون اهمیت تجلیل از روز جهانی زن ایراد نمودند

متعاقبآ رابعه عمری آمره جندر اداره مرکزی احصائیه در مورد هدف از تجلیل این روز با شکوه صحبت نموده افزودند ، هدف از تجلیل هشتم مارچ ایجاد انگیزه ایست که میتوانیم از آن برای مقاومت و همبستگی زنان کشور منحیث بلند گویی آواز دادخواهانه زن افغان آگاهانه استفاده نمائیم تا باشد که درفش موجودیت فردی ، اجتماعی و آگاهی زنان کشور همیشه در اهتزاز بوده و زن افغان دیگر وسیله بازی های سیاسی داخلی و خارجی ، منطقوی و یا جهانی قرار نگرفته در ناملایمات سیاسی و اجتماعی کشور به باد فراموشی سپرده نشود .

در اخیر این روز خجسته و به یاد ماندنی با صرف چای و اهداء تحایف که از طرف رهبری اداره مرکزی احصائیه برای مهمانان و کارمندان طبقه اناث اداره  تهیه شده بود اختتام یافت .