محفل برگزاری 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان

محفل برگزاری 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان

مورخ 6 / 9 / 1395 مطابق 26 / 11 / 2016

محل برگزاری : تالا کنفرانس های اداره مرکزی احصائیه

شعار اداره مرکزی احصائیه جهت تجلیل بهتر از این روز تاریخی .

خداوند زنان را مانند مردان آفرید تا در کنار همدیگر زنده گی کنند ، نه اینکه زنان برای مردان برده گی کنند .

آمریت جندر اداره مرکزی احصائیه از 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان بتاریخ 6/9/1395 مطابق به 26 / 11 / 2016 تجلیل بعمل آورد .

نخست این محفل با تلاوت آیات قرآن عظیم الشان که توسط محترم قاری صاحب جاهد احمد قرآت گردید آغاز شده و بعدآ محترم میر محمد کاظم حبیبی معاون مالی و اداری داره مرکزی احصائیه با سخنان عالمانه شان پیرامون موضوعات خشونت و عواقب ناگوار آن محفل را رسمآ افتتاح نموده افزودند .

مهمترین عاملی که زن نمی تواند با خشونت علیه خودش مبارزه کند این است که اعتماد به نفس اش خیلی ضعیف بوده و همچنان از حمایت کافی برخوردار نیستند .

سپس رابعه عمری آمر جندر این اداره خشونت را یک عمل زشت خوانده افزودند .

خشونت یک عمل زشت و غیر انسانی است و هر فرد جامعه بویژه مردان مسؤولیت دارند تا اقدامات ارزنده را بمنظور از بین بردن این عمل زشت در برابر زنان فراگیرند .

در اخیر این محفل با اهداء تحایف برای چهارده تن کارکنان خدماتی طبقه اناث که از طرف مقام محترم اداره مرکزی احصائیه در نظر گرفته شده بود اختتام یافت .