تدویر جلسه با هیآت مدیره انجمن زنان خدمات ملکی

تدویر جلسه با هیآت مدیره انجمن زنان خدمات ملکی

 مورخ 20 / 11 / 1395

محل برگزاری جلسه : تالار کنفرانس های اداره مرکزی احصائیه

آمریت جندر اداره مرکزی احصائیه بتاریخ 20 / 11 / 1395 جلسه را با هیآت مدیره انجمن زنان خدمات ملکی در تالار کنفرانس های این اداره برای تمام طبقه اناث دایر نمود .

هدف از تدویر جلسه فوق الذکر معرفی انجمن زنان خدمات ملکی برای کارمندان طبقه اناث اداره مرکزی احصائیه و آگاهی دهی آنها از ایجاد این انجمن که در کدام سال ایجاد شده و کدام فعالیت ها را انجام میدهند .

در قدم نخست جلسه را با تلاوت آیات قرآن عظیم الشان که توسط محترم فضل الرحمن خان قرآت گردید آغاز نموده متعاقبآ محترم میرمحمد کاظم حبیبی معاون مالی و اداری اداره مرکزی احصائیه جلسه متذکره را رسمآ افتتاح نمودند . سپس پریزنتیشن که توسط هیآت مدیره این انجمن ترتیب گردیده بود خدمت اشتراکین پیشکش نمودند.

موضوعات شامل پریزنتیشن عبارتند از :

معرفی اساسنامه انجمن زنان خدمات ملکی که دارای شش فصل ، بیست و شش ماده و شش کمیته کاری میباشد.

سال که این انجمن ایجاد شد و اهداف انجمن زنان خدمات ملکی .

اهمیت و ضرورت ایجاد چنین انجمن .

پیشرفت ها و برنامه های آینده انجمن فوق الذکر .

چالش های موجود در این انجمن .

در اخیر جلسه متذکره با دعاییه  اختتامیه به پایان رسید.