برگزاری محفل جشن فراغت کارمندان ادارۀ مرکزی احصائیه از پوهنتون تابش

برگزاری محفل جشن فراغت کارمندان ادارۀ مرکزی احصائیه از پوهنتون تابش

22 حمل 1396

محفلی به مناسبت فراغت ۳۵ تن از کارمندان بخش های مختلف ادارۀ مرکزی احصائیه از بخش احصائیه پوهنتون تابش صبح امروز با اشتراک رئیس، معاونان، روسا و کارمندان ادارۀ مرکزی احصائیه و مسئولین این پوهنتون در این اداره برگزار گردید.

نخست محترم انجنیرشیرمحمد جامی زاده سرپرست ادارۀ مرکزی احصائیه در رابطه به اهمیت و نقش این اداره در جهت جمع آوری ارقام صحبت نموده و علاوه نمود از آنجاییکه احصائیه و ارقام زیربنای هر طرح و پلان را تشکیل می دهد ضرورت است تا کارمندان آن با زیور علم و دانش آراسته شود که فراغت این کارمندان می تواند یک گام مهم در جهت بلند بردن ظرفیت و مسلکی سازی این اداره باشد تا من بعد بتواند ارقام را با کیفیت بیشتر و هرچه سریعتر در اختیار استفاده کننده گان قرار دهد.

 سپس محترم عبدالصمد غفوری رئیس پوهنتون تابش هم در رابطه به فراغت این کارمندان صحبت نموده و دانش را از جمله سرمایه های مهم  بشری یاد نمود. وی علاوه نمود که ادارۀ مرکزی با این اقدامش گام مهمی را درجهت تخصص گرایی برداشت و با فراغت این تعداد کارمندان من بعد ادارۀ مذکور می تواند نقش موثر را در جهت جمع آوری و تولید ارقام با کیفیت ایفا نماید. موصوف هم چنان ادامه داد که پوهنتون تابش در آینده نیز آماده هرگونه همکاری در این راستا با ادارۀ مرکزی احصائیه میباشد.

در اخیر هم محترم پوهنمل حسیب الله موحد معاون مسلکی ادارۀ مرکزی احصائیه در مورد نقش این کارمندان در جهت بهبود و تسریع جمع آوری ارقام صحبت نموده و خاطر نشان ساخت از آنجائیکه  در گذشته استخدام یک مشاور احصائیوی با بضی مشکلات همراه بود اما امروز جای خوشبختی است که به تعداد 35 تن از کارمندان مسلکی این بخش سند فراغت شان را اخذ می نمایند که موجودیت این کارمندان می  توانند در قسمت بهبود و انکشاف فعالیت های احصائیوی خیلی موثر باشد.

قابل یاد آوری است که ادارۀ مرکزی احصائیه کارمندان مذکور را بعد از طی مراحل بنا بر نیاز مبرم که به کادرهای تحصیل یافته رشتۀ احصائیه برای پیشبرد امور مسلکی و تخصصی این اداره احساس می گردید به پوهنتون خصوصی تابش معرفی نمودند.

کارمندان مذکور دوره تحصیلی خویش را در رشته احصائیه که مصارف آن از وجوه پروژه " نتایج احصائیه برای تسهیلات" بانک جهانی با ادارۀ مرکزی احصائیه تمویل میگردید به پایه اکمال رسانیده و با بدست آوردن تبریکی فراغت شان صبح امروز طی محفلی از طرف هیئت ادارۀ رهبری ادارۀ مرکزی احصائیه و پوهنتون تابش برایشان توزیع گردید.