برگزاری ورکشاپ توضیحی تحلیل ارقام سروی اقتصادی، اجتماعی و دموگرافی برای وزارت ها و ادارات از طرف ادارۀ مرکزی احصائیه

برگزاری ورکشاپ توضیحی تحلیل ارقام سروی اقتصادی، اجتماعی و دموگرافی برای وزارت ها و ادارات از طرف ادارۀ مرکزی احصائیه

28 حمل 1396

ورکشاپ  توضیحی جهت آشنایی با چگونگی تحلیل ارقام سروی اقتصادی، اجتماعی و دموگرافی  روش های استفاده از آن  در طرح و تدوین برنامه ها صبح امروز با اشتراک مسئولین احصائیه وزارت ها و ادارات دولتی از طرف ادارۀ مرکزی احصائیه به همکاری صندوق جمعیت ملل متحد برگزار گردید.

نخست محترم پوهنمل حسیب الله موحد معین مسلکی ادارۀ مرکزی احصائیه ضمن عرض خوش آمدید به همۀ اشتراک کننده ها پیرامون ورکشاپ متذکره معلومات داده و خاطر نشان ساخت که این ورکشاپ به منظور آشنایی بیشتر با چگونگی تحلیل ارقام و نیز روش های  استفاده از آن در طرح پلان ها و پالیسی ها  برگزارگردیده است.آقای موحد علاوه داشت که ادارۀ مرکزی احصائیه همواره از طریق اجرای سروی ها ارقام را در موارد مختلف جمع آوری می نماید که  استفاده از این ارقام ادارات را قادر به شناسایی نقاظ ضعف شان نموده و آنها را قادر به طرح و ترتیب پلان های موثر در آینده می سازد.

معاون مسلکی ادارۀ مرکزی احصائیه یاد آورگردید با وجود اجرای سروی ها مطابق به معیار های پذیرفته شده جهانی از جانب ادارۀ مرکزی احصائیه ولی میزان استفاده بعضی ادارات از این ارقام در حد کمتر میباشد. وی در این رابطه علاوه نمود که پیشرفت کشورها از لحاظ علمی و اکادمیک وابسته به استفاده از ارقام جمع آوری شده دقیق و با کیفیت که  از سوی نهادهای مربوط شان جمع آوری می گردد می باشد و تاکید نمود که برای طرح و تدوین پالیسی های دقیق و مبتنی بر شواهد باید فرهنگ استفاده از نتایج سروی های استندرد در همۀ ادارات دولتی و نهادهای بین المللی به یک امر معمول مبدل  گردد.

در همین حال معاون صندوق جمعیت ملل متحد نیز در رابطه به نقش و اهمیت ارقام احصائیوی صحبت نموده و خاطر نشان ساخت که ادارۀ مرکزی احصائیه و صندوق جمعیت ملل در همکاری با همکدیگر تا حال سروی اقتصادی، اجتماعی و دموگرافی را در چندین ولایت کشور اجراء نموده اند. وی با توجه به اهمیت ارقام این سروی ابراز امیدواری نموده که با تامین وجوه مالی این سروی بتوانند سایر ولایات را نیز تحت پوشش  خود قرار دهند.

 گفتنی است که این ورکشاپ برای مدت سه روز ادامه دارد که در این مدت راجع به موضوعات مختلف مانند باروری، روند باروری، جوانان، جنسیت، تحصیلات، مهاجرتها، معیوبیت و نیروی کار که طی سروی اقتصادی، اجتماعی و دموگرافی ولایت کابل جمع آوری گردیده است طی پریزنتشن های مختلف از جانب تیم راپور نویسان این اداره به اشتراک کننده ها توضیحات و معلومات لازم داده می شود.