تدویر پروگرام آموزشی و آگاهی دهی سه روزه تحت عنوان (ادغام و گسترش جندر)

تدویر پروگرام آموزشی و آگاهی دهی سه روزه تحت عنوان (ادغام و گسترش جندر)

مورخ 27 الی 29 حمل سال 1396

محل تدویر : اطاق کنفرانس های اداره مرکزی احصائیه :

آمریت جندر اداره مرکزی احصائیه جهت بلند بردن ظرفیت و آگاهی دهی کارمندان اداره خویش از مسایل جندر و شامل سازی آن در تمام پالیسی ها و استراتیژی های اداره پروگرام آموزشی سه روزه را تحت عنوان ( ادغام و گسترش جندر ) بتاریخ های 27 الی 29 حمل سال جاری برای 30 تن از کارمندان خویش اعم از زنان و مردان با همکاری ترینران آمریت ارتقای ظرفیت و جندر وزارت محترم امور زنان دایر نمود .

نخست پروگرام آموزشی با تلاوت آیات قرآن عظیم الشان که توسط محترم سید باقری امیری ترینر بخش جندر وزارت محترم امور زنان تلاوت گردید آغاز شده و متعاقبآ محترم میر محمد کاظم حبیبی معاون مالی و اداری اداره رسمآ برنامه را اقتتاح نمودند .

درپروگرام فوق الذکر مواردی که بحث و گفتگو روی آن صورت گرفت و پریزنتیشن ارائه گردید قرار ذیل است .

1 – معرفی برنامه

2 – گسترش و شامل سازی جندر و اساسات قانونی آن .

3 – گسترش و شامل سازی جندر و استراتیژی های آن از دیدگاه پلان کاری ملی برای زنان افغان .

4 – گسترش و شامل سازی جندر در روند تهیه پالیسی ها .

5 – اهمیت و گسترش جندر .

6 – فکتورهای موثر در گسترش جندر ( اراده سیاسی ، داشتن پالیسی مشخص جندر ، احصائیه امارو ارقام دقیق ، آگاهی کامل از روابط جندر ، اطلاعات اداری ، بودجه لازم و نیروی بشری ، مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان و شمولیت آنان در پروسه های تصمیم گیری .

7 – معرفی مختصر پلان کاری ملی برای زنان افغانستان که دارای 3 رکن مهم و اساسی ( امنیت ، دولتداری ، حاکمیت قانون و حقوق بشر و انکشاف اقتصادی و اجتماعی که شامل صحت ، اقتصاد کار و فقر ، تعلیم و تربیه و سایر موضوعات به نفع زنان میباشد .

پروگرام آگاهی دهی فوق الذکر با گذشت سه روز با بحث ها و گفتگو ها میان اشتراکین و استاتید با موثریت زیاد  به پایان رسید .