تدویر ورکشاپ آگاهی دهی دوروزه تحت عناوین (سلوک مسلکی در محیط کاری و مقرره منع آزار و اذیت زنان )

تدویر ورکشاپ آگاهی دهی دوروزه تحت عناوین (سلوک مسلکی در محیط کاری و مقرره منع آزار و اذیت زنان )        

 مورخ 17 و 18 ثور سال 1396

محل تدویر : اطاق کنفرانس های اداره مرکزی احصائیه :

آمریت جندر اداره مرکزی احصائیه به منظور  آگاهی دهی و پیشبرد هر چه بهتر امورات کاری پروگرام آموزشی دوروزه را تحت عناوین (سلوک مسلکی در محیط کاری و مقرره منع آزار و اذیت زنان ) به همکاری ترینران آمریت ارتقای ظرفیت و جندر وزارت محترم امور زنان برای 30 تن از کارمندان به شمول مدیران عمومی این اداره بتاریخ های 17 و 18 ثور سال جاری دایر نمود .

ابـتـدا پروگرام با آیات قرآت عظیم الشان که تــوسط محترم نجیب الله تـلاوت گردید آغاز شده و متعاقـبـآ توســط محتــرم میر محمد کاظم حبیبی معاون مالی و اداری اداره مرکزی احصائیه رسمآ افتتاح گردید .

سپس محترمه گلرخ بدخشی مدیر عمومی تنظیم برنامه های آمریت ارتقای ظرفیت و جندر وزارت محترم امور زنان روی محتوا و هدف برنامه صحبت های همه جانبه نموده و پریزنتیشن های که توسط ترینران آن وزارت  در رابطه به موارد فوق الذکر تهیه و ترتیب گردیده بود خدمت اشتراکین پیشکش گردید .

موضوعات شامل پریزنتیشن ها قرار ذیل است :

1 – تعریف سلوک مسلکی

2 – ویژه گی های سلوک مسلکی

3 – طرز لباس و ظاهر یک شخص مسلکی در محیط کاری

4 – برقراری ارتباطات خوب با همکاران

5 – نگرش و علاقمندی برای آموختن وکسب تجربه بیشتر

6 – الگو خوب قرار گرفتن میان تمام همکاران از لحاظ آداب ، اخلاق کاری و دیپلوماسی

7 – اجرا تمام وظایف با تعهد ، صداقت و مسوولیت پذیری درست

8 – مقرره منع آزار و اذیت زنان

9 – قانون منع خشونت علیه زنان

10 – ویژه گی های منع خشونت علیه زنان

11 – معرفی اعضای شامل در ترکیب کمیسیون منع آزار و اذیت زنان در مرکز و ولایات و سایر موارد دیگر مرتبط به محیط کاری

پروگرام فوق الذکر با گذشت دوروز با موثریت و رضایت همکاران به پایان رسید .