ختم ورکشاپ توضیحی تحلیل ارقام سروی اقتصادی، اجتماعی و دموگرافی ولایت ها ی پروان و کاپیسا از طرف ادارۀ مرکزی احصائیه

ختم ورکشاپ توضیحی تحلیل ارقام سروی اقتصادی، اجتماعی و دموگرافی ولایت ها ی پروان و کاپیسا از طرف ادارۀ مرکزی احصائیه

28 ثور 1396

ورکشاپ  توضیحی جهت آشنایی با چگونگی تحلیل ارقام سروی اقتصادی، اجتماعی و دموگرافی ولایت  های پروان و کاپیسا  و  روش های استفاده از آن  در طرح و تدوین برنامه ها که به روز سه شنبه هفته قبل آغازگردیده بود به  روز پنج شنبه با توزیع تصدیقنامه ها توسط محترم انجنیر شیر محمد جامی زاده سرپرست ادارۀ مرکزی احصائیه و هیئت همراهش به پایان رسید.

نخست محترم انجنیر شیرمحمد جامی زاده سرپرست ادارۀ مرکزی احصائیه ضمن تشکری از اشتراک فعال همۀ شرکت کننده ها ابراز امیدواری نمود که ورکشاپ مذکور مثمر ثمر واقع شده باشد. سپس موصوف در رابطه به  برگزاری ورکشاپ مذکور خاطر نشان ساخت از آنجایکه قبلاً سروی اقتصادی، اجتماعی و دموگرافی در ولایت های پروان و کاپیسا انجام شده بود و طی آن ارقام بسیار دقیق و با کیفیت جمع آوری گردیده به همین منظور جهت آگاهی و معلومات بیشتر در مورد ارقام جمع آوری شده ضرورت به تدویر یک ورکشاپ بود که خوشبختانه این برنامه به همکاری صندوق جمعیت ملل متحد تدویر گردید و شما را قادر می سازد با استفاده از آن در طرح و ترتیب پلان های ولایت مربوط نتایج قابل قبول را بدست  آورید.

آقای جامی زاده در ضمن اشاره نمود که علاوه بر سروی اقتصادی ، اجتماعی و دموگرافی یک تعداد سروی های دیگر نیز در سراسر کشور از جانب این اداره اجرا می گردد که با آشنایی تحلیل ارقام این سروی شما من بعد قادر به تحلیل و تجزیه ارقام آن سروی ها نیز خواهید شد.

در همین حال رئیس سکتوری ولایت پروان ضمن صحبت خویش از برگزاری هم چون برنامه ها از جانب ادارۀ مرکزی احصائیه ابراز سپاس و امتنان نموده و خواهان ادامه همچون برنامه ها در آینده نیز گردید. وی ضمن برشمردن مثمریت این ورکشاپ آنرا در راستای فراگیری موضوعات نو و جدید خیلی با اهمیت یاد نمودند.

 گفتنی است این ورکشاپ که از تاریخ 26 ثور آغاز یافته بود برای مدت سه روز ادامه داشت که در آن به تعداد 80 تن از مسئولین واحدهای دومی و سومی ولایت های پروان و کاپیسا حضور داشتند که طی آن راجع به شاخص های متنوع از قبیل باروری، روند باروری، جوانان، جنسیت، تحصیلات، مهاجرتها، معیوبیت و نیروی کار که طی سروی اقتصادی، اجتماعی و دموگرافی ولایت کابل جمع آوری گردیده است طی پریزنتشن های مختلف از جانب تیم راپور نویسان ادارۀ مرکزی احصائیه به اشتراک کننده ها توضیحات و معلومات لازم داده شد