آغاز سروی اقتصادی- اجتماعی و دموگرافیکی در ولایت بادغیس

آغاز سروی اقتصادی- اجتماعی و دموگرافیکی در ولایت بادغیس

۲جوزا ۱۳۹۶

سروی اقتصادی، اجتماعی و دیموگرافیکی ولایت بادغیس که کارهای مقدماتی آن قبلا آغاز یافته بود رسما در آن ولایت شروع گردید.

کارهای مقدماتی این سروی از قبیل نقشه برداری ساحات مختلف نواحی شهر، ولسوالی ها و قریه جات از جانب کارمندان ادارۀ مرکزی احصائیهدوماه قبل در آن ولایت آغاز گردیده بود. در این پروسه شماری زیادی از جوانان که دارای تحصیلات عالی میباشند جذب گردیده اند که پس از یک مدت آموزش و تریننگ برای آنها کار اجرای سروی رسما در تمام نواحی شهر، ولسوالی ها و قریه جات آن ولایت آغاز گردیدند که برای مدت حدود یک ماه ادامه پیدا خواهد کرد.

 

در این سروی راجع به شاخص های متنوع از قبیل باروری، روند باروری، جوانان، جنسیت، تحصیلات، مهاجرتها، معیوبیت و نیروی کار تا به سطح ولسوالی و قریه جات معلومات جمع  آوری میگردد که موجودیت این معلومات پلانگذاران را در طرح و پلان های دقیق و جامع کمک می نماید

گفتنی است که بادغیس سیزدهمین ولایت است که سروی اقتصادی، اجتماعی و دموگرافی در آن اجراء می گردد و نتایج آن پس از تحلیل و تجزیه ارقام در دسترس  استفاده کننده گان قرار خواهد گرفت.