تجلیل از 11 جولای روز جهانی نفوس در ادارۀ مرکزی احصائیه

تجلیل از 11 جولای روز جهانی نفوس در ادارۀ مرکزی احصائیه

21 سرطان 1396

  از ۱۱ جولای روز جهانی نفوس  تحت شعار (( پلانگذاری خانواده، توانمند سازی افراد، انکشاف ملت ها)) با ا شتراک شماری از معینان و روسای پلان وزارت ها و ادارات دولتی، معاون صندوق جمعیت ملل متحد نماینده های موسسات و سازمان های بین المللی رهبری و کارمندان ادارۀ مرکزی احصائیه صبح امروز طی  محفلی که در این اداره برگزار گردیده بود تجلیل بعمل آمد.

 نخست محترم انجنیز شیر محمد جامی زاده سرپرست ادارۀ مرکزی احصائیه ضمن عرض تبریکی به مناسبت این روز پیرامون موضوع صحبت نموده و خاطر نشان ساخت که بنا بر اهمیت نفوس 11 جولای به عنوان روز جمعیت و نفوس از طرف سازمان ملل متحد نامگذاری گردید که از سال 1990 به این طرف در یک تعداد زیاد کشور ها از این روز تجلیل بعمل آمد.

سرپرست ادارۀ مرکزی احصائیه ضمن بر شمردن اهمیت نفوس امنیت را یک چالش عمده یاد نمود که سبب عدم برگزاری نفوس شماری در کشور گردیده است در حالیکه در کشور ها بنا بر ضرورت این موضوع هر پنچ الی ده سال نفوس شماری در آن کشور ها صورت می گیرد. اما آقای جامی زاده یاد آور گردید که با وجود این چالش ها ادارۀ احصائیه توانست شمارش خانوارها را در تمام ولایت های کشور در سال 1383 به انجام برساند تا در شرایط کنونی این برنامه جایگزین نفوس شماری گردد تا خلاء ارقام از این ناحیه را مرفوع نماید که طی هر سال مطابق به معیارهای بین المللی برآورد نفوس کشور از جانب این اداره صورت میگیرد. آقای جامی زاده هم چنان به سروی های که از جانب ادارۀ مرکزی احصائیه اشاره نمود که به سطح ملی و نیز ولایتی صورت میگیرد که طی این سروی ها نیز همه مشخصات نفوس از قبیل جنس و سن در نظر گرفته شده که پس از تحلیل و توحید آنرا در اختیار استفاده کننده گان ارقام قرار میدهد.

سپس محترم متین شاهین معاون صندوق جمعیت ملل متحد نیز در رابطه به روز جهانی نفوس صحبت نموده و ضمن بر شمردن نقش نفوس، تنظیم خانواده را یک عامل عمده برای نجات زندگی دانست زیرا به باور وی این موضوع باعث جلوگیری از حامله گی های نا خواسته شده و به نوبه خود خطرات ناشی از تولد نوزادان را کاهش می دهد.

آقای متین سرمایه گذاری بالای تنظیم خانواده را در افغانستان با اهمیت خوانده و علاوه نمود که این موضوع سبب می گردد تا میزان مرگ و میر مادران و نوزادن کاهش پیدا نموده و وابستگی خانواده ها کاهش یابد و نیز این مسئله باعث بهتر شدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی خانواده ها می گردد.

سپس محترمه نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان، محترمه سیده مژگان مصطفوی معین مالی و اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ و نیز معین پالیسی ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست ضمن عرض تبریکی این روز از مقام رهبری ادارۀ مرکزی احصائیه بخاطر تجلیل از این روز سپاسگذاری نمودند.

آنها ضمن اشاره به رقم نفوس کشور یاد آور شدند که  در حدود نصف نفوس افغانستان را نفوس جوان تشکیل می دهد خاطر نشان ساختند که اگر از جانب دولت افغانستان برنامه های انکشافی و موثر روی دست گرفته شود افغانستان قادر است با نفوس جوان که دارد به یکی از کشور های انکشاف یافته و مترقی در سطح جهان مبدل گردد.

 قابل یاد آوری است که سازمان ملل متحد با نامگذاری یکی از روزهای سال به عنوان "روز جهانی جمعیت جهان" از سال 1989 به اینسو سعی می کند تا در برابر افزایش نفوس جهان و مشکلات ناشی از آن توجه جهانیان را جلب نماید تا به این ترتیب حمایت از زنان برای تحکیم حقوق و دسترسی به سلامتی آنان تشدید گردد.

   بر اساس برآورد نفوس سال 1396 ادارۀ مرکزی احصائیه مجموع نفوس کشور بشمول 1.5 میلیون نفر نفوس    کوچی بالغ به 29.7 میلیون نفر میگردد که از جمله حدود 15.2 میلیون نفر آن مرد و حدود 14.5 میلیون   نفرآن زن میباشد.لازم به تذکر است که نفوس مسکون کشور در سال 1396 حدود 28.2 میلیون نفر برآورد شده که از جمله حدود 13.8 میلیون نفر (48.9 فیصد) را نفوس اناث و 14.4 میلیون نفر (51.1 فیصد ) را ذکور     تشکیل می دهد. هم چنان در سال 1396 از جمله 28.2 میلیون نفر مسکون 21.1 میلون نفر ( 74.8 فیصد) را  نفوس دهاتی و 7.1 میلیون نفر ( 25.2 فیصد ) را نفوس شهری تشکیل می دهد.