محفل اتتشار یافته های مقدماتی آزمایش آب آشامیدنی شامل سروی وضعیت زندگی در افغانستان ۱۳۹۵

محفل اتتشار یافته های مقدماتی آزمایش آب آشامیدنی شامل سروی وضعیت زندگی در افغانستان ۱۳۹۵

۱۸میزان ۱۳۹۶

ادارۀ مرکزی احصائیه

محفل رونمائی بمناسبت یافته های مقدماتی آزمایش کیفیت آب آشامیدنی شامل سروی وضعیت زندگی در افغانستان ۱۳۹۵و مروری بر پروگرام مشترک یونسیف و سازمـان صحٖی جهان، اهٖــــداف انکشـاف پایدار۶.۱ و۶.۲ در تالار ادارۀ مرکزی احصائیه دایر گردید.

محفل به اشتراک هئیت رهبری ادارۀ مرکزی احصائیه، نمایندگان باصلاحیت وزارت های صحت عامه، احیا و انکشاف دهات، ادارات مستقل دولتی، موسسات ملل متحد و سازمان های بین المللی تدویر یافته بود .

در آغاز محفل محترم پوهنمل احمدجاوید رسولی رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه ضمن خوش آمدید به اشتراک کنندگان محفل، در مورد نحوۀ فعالیت این اداره و بخصوص اهمیت و ضرورت اجرای سروی وضعیت زندگی در افغانستان صحبت کرده و کاربرد یافته های آزمایش آب آشامیدنی شامل سروی مذکور را در طرح پالیسی ها و برنامه های انکشافی توسط نهاد های دولتی، موسسات ملل متحد و سازمانهای بین المللی تقاضا نمود. موصوف در ضمن صحبت خویش گفت که عملیۀ ازمایش آب بصورت ازمایشی بشمول کابل در 10 ولایت کشور و در نو هزار خانوار عملی گردیده که نتائج خیلی مهمی در رابطه با کیفیت ارقام در ولایات مذکور از آن بدست آمده است. موصوف همچنان از اتحادیۀ اروپا، یونسیف، ادارات و سازمان های بین المللی ذیدخل که در عرصه های تطبیق سروی و ازمایش کیفیت آب کمک مالی و تخنیکی نموده اند ابراز امتنان نمود.

بعدا محترم عطاالله سیدزی رئیس عمومی نظارت و ارزیابی وزارت صحت عامه پیرامون اهمیت آب آشامیدنی صحی در حیات جامعه صحبت نمود و به نمایندگی از وزارت صحت عامه از کاربرد نتائج حاصل شده از ازمایش کیفیت آب در برنامه های آیندۀ این وزارت و همچنان همکاریها و کمک های بعدی وزارت صحت عامه را در این زمینه وعده سپرد.

سپس محترم انجنیر غلام قادر رئیس آبرسانی وزارت احیا و انکشاف دهات ضمن ابراز تبریکی به اداره مرکزی احصائیه از تطبیق موفقانه سروی و ازمایش متذکره، در مورد محافظت منابع آب آشامیدنی و جلوگیری از ملوث شدن آن صحبت همه جانبه نموده و آمادگی آن وزارت را در پروسه بعدی به این اداره وعده سپرد.

در بخش دیگر این محفل محترم پوهنمل حسیب الله موحد معاون مسلکی اداره مرکزی احصائیه، روی پس منظر سروی وضعیت زندگی در افغانستان و ارتباط شاخص های آن با اجندای 2030 اهداف انکشاف پایدار ملل متحد۱.۶ و۶.۲ ، یافته های مقدماتی آزمایش کیفیت آب آشامیدنی و مکلفیت های وزارت های صحت عامه، احیا و انکشاف دهات و اقتصاد در قبال این نتائج روشنی انداخت. موصوف در اشاره به نتائج ازمایش کیفیت آب اظهار داشت که ارقام نشاندهندۀ آنست که وضعیت آب آشامیدنی در ده ولایت که در آن ازمایش کیفیت آب صورت گرفته در حالت بدی قرار دارد، چنانچه 64 فیصد آب اشامیدنی این ولایات دارای باکتریای ایکولا بوده که زیادتر باعث اسهالات و مرگ ومیر بخصوص مرگ ومیر اطفال می گردد و این وضعیت در دهات نظر به ساحات شهری در حالت بدتری قرار دارد.

سپس محترم لوید نیجک رئیس یونسیف در افغانستان در مورد ازمایش کیفیت آب و ارتباط آن با اهداف انکشاف پایدار صحبت نمود و باکتریای ایکولا را یک عامل مهم اسهالات دانسته و اظهار داشت که سالانه ده هزار طفل در افغانستان از اثر مریضی اسهالات زندگی خویش را از دست می دهند.

بعدآ پریزنتشن های جداگانه در قسمت طرز اجرا و یافته های ازمایش کیفیت آب در سروی وضعیت زندگی در افغانستان توسط محترم رابرت باین متخصص کیفیت آب ادارۀ یونسیف، پیشینۀ اهداف انکشاف پایدار ۶.۱ و۶.۲  توسط رئیس اداره یونسیف ارائه و به سوالات اشتراک کنندگان جوابات لازم ارائه گردیدند .

محفل توسط محترم پوهنمل حسیب الله موحد معاون مسلکی اداره مرکزی احصائیه جمع بندی و با ابراز تشکری از اشتراک فعال اشتراک کنندگان، یکبار دیگر استفاده از نتایج بدست آمده از ازمایش مذکور را در ترتیب برنامه های انکشافی توسط نهاد های دولتی و غیر دولتی و موسسات ملل متحد خواستار گردید.