تدویرسیمینار علمی تجدید روش برآورد نفوس افغانستان با استفاده از تکنالوژی ریموت سنسنگ

 تدویرسیمینار علمی تجدید روش برآورد نفوس افغانستان با استفاده از تکنالوژی ریموت سنسنگ

مورخ ۵ قوس ۱۳۹۶

تالار ادارۀ مرکزی احصائیه

سیمینار علمی تجدید روش برآورد نفوس افغانستان با استفاده از تکنالوژی ریموت سنسنگ با اشتراک محترم پوهنیار احمد جاوید رسولی رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه، محترم پوهنمل حسیب الله موحد معاون مسلکی ادارۀ مرکزی احصائیه، روسای پلان و پالیسی و آمرین احصائیه وزارت ها و ادارات مستقل دولتی، نمایندگان موسسات ملل متحد و سازمان های بین المللی، هیئت رهبری و کارمندان ادارۀ مرکزی احصائیه در تالار این اداره تدویر یافت.                   

سیمینار با تلاوت آیات چند از قرآن مجید اغاز گردید. بعدآ محترم احمد جاوید رسولی رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه ضمن خوش آمدید به اشتراک کننده گان در مورد ضروت تدویر سیمینار و چگونگی استفاده از تکنالوژی ریموت سنسنگ در تجدید روش برآورد نفوس افغانستان در شرایط فعلی کشور صحبت نموده فرمودند، چنانچه بهتر میدانید موجودیت ارقام در عرصه های اقتصادی- اجتماعی و بخصوص در بخش نفوس بخاطر طرح پالیسی ها، برنامه ها و پلان های انکشافی در کشور یک امر ضروری و لازمی پنداشته می شود. بخاطر برآورد نفوس قرین به واقعیت، ادارۀ مرکزی احصائیه در نظر دارد روش تخمین نفوس را که از چندین سال به این طرف مورد استفاده قرار دارد با استفاده از تکنالوژی ریموت سنسنگ تجدید نماید. غرض تطبیق این میتود به نظریات و پیشنهادات شما اشتراک کننده گان ارج گذاشته تا باشد باجمع آوری نظریات و پیشنهادات اهل خبره و ذیدخل در برآورد نفوس کشور از شیوه ریموت سنسنگ استفاده اعظمی صورت گرفته و با انتخاب یک مودل، ارقام نزدیک به واقعیت را در اختیار حکومت، شرکای بین المللی و استفاده کنندگان ارقام قرار دهیم .

بعدآ، محترم پوهنمل حسیب الله موحد معاون مسلکی ادارۀ مرکزی احصائیه در مورد تجدید روش برآورد نفوس و طی مراحل آن با استفاده از تکنالوژی ریموت سنسنگ و مزایا و نواقص آن در شرایط کنونی کشور پریزنتشن خویش را ارائه  و به سوالات اشتراک کننده گان جواب های قناعت بخش ارائه نمود.

سیمنار مذکور بخاطر شریک ساختن تجدید روش برآورد نفوس که در این اواخر توسط ادارۀ مرکزی احصائیه به همکاری نهاد فلومایندر که یک نهاد معتبر بین المللی و دارای تجارب علمی در جهت برآورد نفوس با استفاده از تکنالوژی ریموت سنسنگ بحساب می آید، نهائی ساخته شده، تدویر یافته بود.

قابل یاد آوری است مودل که در نتیجۀ تجدید روش برای برآورد نفوس در نظر گرفته شده است با بکاربرد ارقام موجود سرشماری نفوس سال 1358، فهرست برداری خانوار سال های 1383-85 کشور و همچنان سروی اقتصادی- اجتماعی و دموگرافیکی که در 13 ولایت کشور از طرف این اداره تطبیق گردیده، و همچنان عکس های ماهواره یی که بدینمنظور از طرف نهاد های مختلف دولتی و غیر حکومتی بدسترس این اداره قرار داده شده و به نهاد فلومایندر شریک ساخته شده، صورت گرفته است.

کار سمینار توسط محترم عصمت الله رمزی مشاور احصائیوی ادارۀ مرکزی احصائیه جمع بندی و نتایج سیمینار را  برای تجدید روش و تعین رشد نفوس برای برآورد نفوس در سال های آینده، مثبت ارزیابی نمود.