جلسه هماهنگی میان اداره ملی احصائیه و معلومات، وزارت امور داخله و (UNODC) به منظور آغاز سروی محو کشت کوکنارو تخمین تولید کوکنار

جلسه هماهنگی میان اداره ملی احصائیه و معلومات، وزارت امور داخله و  (UNODC) به منظور آغاز سروی محو کشت کوکنار و تخمین تولید کوکنار برای سال 1398 برگزار گردید

--------------------------------------------------------------------------------------------------

سه شنبه بیستم برج حمل: اداره ملی احصائیه و معلومات، وزارت امور داخله و  (UNODC) به منظور گفت‌و گو در مورد آغاز امضاء تفاهم نامه به منظور سروی و محو مزارع کوکنار نشستی را، در مقر اداره مرکزی احصائیه و معلومات برگزار کردند.

محترم نورالله ستانکزی، معاون انسجام معلومات جغرافیایی در این نشست بر اهمیت آغاز زودهنگام سروی محو کشت کوکنار و تخمین تولید آن برای سال روان خورشیدی تأکید ورزید و از همکاران UNODC  خواستار تهیه یادداشت تفاهم‌نامه جدید در این زمینه شد.

وی در ادامه افزود: " ما نباید این فصل را، از دست بدهیم و بگذاریم که، این فصل بگذرد، زیرا در ولایت‌های جنوبی هم اکنون فصل نشتر زدن کوکنار فرارسیده است و باید هر چه زودتر برای محو آن اقدام شود".

وزارت امور داخله نیز، از با اشاره به هدف مشترک محو کشت کوکنار، از آماده‌گی‌های شان برای همکاری در این زمینه خبر می داد.

محترم عبدالخلیل بختیاری، معیین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله همچنان افزود: "هدف مشترک ما محو مزارع کوکنار است، باید ظرفیت‌ها منسجم شود تا به گونه مشترک و به اساس حکم رییس جمهور اقدام به محو این پدیده شوم از کشور بکنیم".

اما، مشکل بنیادی که، در این جلسه در مورد آن، میان اداره ملی احصائیه، وزارت امور داخله و جانب اداره UNDOC  در گفت‌و گو شد امضاء تفاهم نامه جدید میان اداره ملی احصائیه و معلومات و UNDOC  در این زمینه سروی  و تخمین تولید کوکنار در جریان امسال است بود، زیرا جانب اداره ملی احصائیه تفاهم‌نامه قبلی را، بنا به حکم رییس جمهور ملغی می داند، اما جانب UNDOC   بر زمان‌گیر بودن طی مراحل تفاهم‌نامه جدید تأکید می ورزد.

محترم مارک کول هاون، رییس  UNDOC در این مورد گفت: "معلوم می شود که در تمام موارد موافقت داریم و تنها موضوع امضاء موافقت نامه باقی می‌ماند. از دید ما باید تفاهم‌نامه قبلی تمدید شود زیرا؛ طی مراحل تفاهم‌نامه جدید حداقل 6 ماه وقت نیاز دارد".

در پایان این جلسه توافق بر این شد تا هر سه جانب در مورد دریافت یک راه حل بکوشند و همزمان با این جانب اداره ملی احصائیه و معلومات و معیینیت محترم مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله نیز، به روز پنجشنبه هفته روان مورخ 22 حمل جلسه‌یی دیگری در این مورد داشته باشند.