اداره ملی احصائیه و معلومات سمینار آموزشی را، برای مسؤلان ولایتی این اداره برگزار کرد.

اداره ملی احصائیه و معلومات سمینار آموزشی را، برای مسئولان ولایتی این اداره برگزار کرد.

-----------------------------------------------------------------------------

چهارشنبه بیست و هشتم برج حمل:  اداره ملی احصائیه و معلومات سمینار 4 روزه‌یی را، به منظور ارتقای ظرفیت، ایجاد هماهنگی میان مسوولان و روئسای احصائیه و ثبت احوال نفوس در مرکز و ولایت‌ها و چگونگی استفاده از شیوه‌‌های مشترک در تالار دفتر مرکزی این اداره برگزار کرد.

این سمینار که از تاریخ 25 الی 28 ماه حمل و با اشتراک رهبری ادره ملی احصائیه و معلومات و روسای ولایتی این اداره برگزار گردیده بود در آن بر اهمیت ایجاد هماهنگی میان تمامی ریاست‌های اداره ملی احصائیه و معلومات، پیشبرد شفاف، عاری از فساد و به موقع ارایه خدمات به شهروندان کشور.

محترم احمد جاوید رسولی، رییس عمومی اداره ملی احصائیه و معلومات با اشاره بر اهمیت برگزاری این سمینار با توجه به تغییرات جدید در اداره،  از بر ایجاد هماهنگی میان اداره ملی احصائیه و ثبت و احوال نفوس در ولایت‌ها، خشکانیدن ریشه‌های فساد، انتقال صلاحیت‌های مالی، و اعتبار بخشیدن بیشتر به تذکره تابعیت با شفاف سازی پروسه توزیع این سند هویتی به منظور ایجاد یک اداره سالم و خدمت گذار به مردم تأکید ورزیدند.

در بخش دیگر این سمینار،  محترم حسیب الله موحد معاون مسلکی اداره ملی احصائیه و معلومات و همچنان محترم نورالله ستانکزی معاون انسجام معلومات جغرافیایی در مورد دادن صلاحیت‌های تخنیکی و احصائیوی، اجرای سروی های بعدی، کنترول واجرای سروی ها توسط همکاران ولایتی و ایجاد نشریه‌های ولایتی به مسوولان ولایتی معلومات ارایه کرد.

رهبری اداره ملی احصائیه و معلومات، با تأکید بر جلوگیری از مداخله عوامل بیرون در فعالیت‌های اداره تأکید ورزیده و به مسوولان ولایتی اطمینان دادند که، در مقابل هر نوع زورگویی از آنان دفاع خواهند کرد.

مسوولان ولایتی اداره ملی احصائیه و معلومات نیز، با تأکید بر موثریت این سمینار 4 روزه، از تلاش‌ها برای پیشبرد هرچه بهتر امور و بهبود ارایه خدمات به شهروندان کشور اطمینان دادند.