معاون جدید مالی و اداری ادارۀ ملی احصائیه و معلومات معرفی شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاون جدید مالی و اداری ادارۀ ملی احصائیه و معلومات معرفی شد
دوشنبه ۲۰ جوزا: محترم عبدالباری یوسفی که به اساس پیشنهاد اداره ملی احصائیه و معلومات و حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در بست مافوق رتبه به حیث معاون مالی و اداری اين اداره تقرر حاصل کرده بود، روز دوشنبه مورخ ۲۰ جوزای سال ۱۳۹۸ از سوی محترم احمد جاوید رسولی رئیس عمومی اداره ملی احصائیه و معلومات، طی مراسم رسمی به کارمندان اداره معرفی شد.

در آغاز محفل آقای رسولی با ابراز قدردانی از تشریف‌آوری مهمانان، افزودند که بخش اداری و مالی این اداره نیازمند ساختار و اصلاحات بنیادی بود و ما توانستیم با جذب کادر ورزیده ‌ای چون آقای یوسفی، تغییرات عمده‌ای را در این بخش ایجاد کنیم.

عبدالباری یوسفی معاون جدید ادارۀ ملی احصائیه و معلومات، با ابراز قدردانی از دست‌آوردهای معاون پیشین اداره، افزودند که اصل شفافیت، شایسته‌گی و تمکین به قانون، از معیارهای اساسی امور کاری این معاونیت خواهد بود.

جلالتمآب پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی سرپرست وزارت تحصیلات عالی با بیان کارنامه‌های آقای عبدالباری یوسفی رئیس پیشین تدارکات این وزارت ابراز داشتند که وی در زمان ماموریت خود، با سرعت و شفافیت، امور مربوطه خویش را به پیش می‌بردند.

در اخیر، سپاس‌نامه‌ای که از سوی مقام ادارۀ ملی احصائیه و معلومات برای میر محمد کاظم حبیبی، معاون پیشین مالی و اداری این اداره، در نظر گرفته شده بود، به وی اهدا شد.

در این همایش، سرپرست وزارت تحصیلات عالی و سایر مقامات عالی رتبۀ آن، وکلای پارلمان، کمیشنران کمیسیون اصلاحات اداری، روئسا، معاونین و منسوبین ادارۀ ملی احصائیه و معلومات، شرکت کرده بودند.