معرفی محترم دیپلوم انجنیر نورالله ستانکزی به حیث معاون انسجام معلومات جغرافیائی ادارۀ مرکزی احصائیه.

معرفی محترم دیپلوم انجنیر نورالله ستانکزی به حیث معاون  انسجام معلومات جغرافیائی ادارۀ مرکزی احصائیه

14 حمل 1397

در محفلی که بدین مناسبت بروز سه شنبه مورخ 14حمل 1397 در تالار ادارۀ مرکزی احصائیه دایر گردیده بود، محترم دیپلوم انجنیر نورالله ستانکزی به حیث معاون انسجام معلومات جغرافیائی ادارۀ مرکزی احصائیه به کارمندان این اداره معرفی گردید.

این محفل که به اشتراک محترم پوهنیار احمد جاوید رسولی رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه، محترم اسدالله ضمیر وزیر اسبق وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، معینان محترم وزارت های زراعت، آبیاری و مالداری، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و یکتعداد از اعضای محترم هیئت رهبری وزارت های مذکور، اعضای هیئت رهبری و کارمندان ادارۀ مرکزی احصائیه، تدویر یافته بود با تلاوت آیات چند از قرآن مجید آغاز گردید.

بعدا" محترم پوهنیار احمد جاوید رسولی رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه در مورد اهمیت سیستم معلومات جغرافیائی کشور صحبت نموده و در ضمن ابراز سپاس گذاری و امتنان از رهبری دولت و در راس از جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در قسمت واگذاری مدیریت سیستم معلومات جغرافیائی کشور به ادارۀ مرکزی احصائیه، تقرر محترم انجنیر نورالله ستانکزی را یک انتخاب بجا دانسته و در پرتو مسئولیت ها و صلاحیت های قانونی شان موفقیت های مزیدی را در پیشبرد وظایف محوله از خداوند متعال برایشان استدعا نمود.

سپس محترم اسدالله ضمیر وزیر اسبق وزارت زراعت، آبیاری و مالداری پیرامون پس منظر سیستم معلومات جغرافیائی در کشور صحبت کرد و از شایستگی مسلکی، کارکرد ها و استفاده از تجارب محترم ستانکزی در مربوطات آن وزارت به نیکی یاد آوری کرد و تقرر شان را بحیث معاون انسجام معلومات جغرافیائی ادارۀ مرکزی احصائیه برای موصوف، هیئت رهبری و کارمندان این اداره تبریک عرض نمود.

در آخیر محترم دیپلوم انجنیر نورالله ستانکزی صحبت نمود و از اعتماد جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان که تقرر شان را به حیث معاون انسجام معلومات جغرافیائی ادارۀ مرکزی احصائیه منظور فرموده ابراز امتنان نمود و وعده سپرد که بخاطر تعالی و منافع علیای مردم و کشور خود با استفاده از تجارب مسلکی و اندوخته های علمی خویش از هیچ نوع همکاری دریغ نورزیده و دوشادوش همکاران ادارۀ مرکزی احصائیه تحت راهنمائی های خردمندانه جناب محترم پوهنیار احمد جاوید رسولی رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه  در جهت تعمیم و تقویت این سیستم در کشور کار خواهند کرد.

 محفل با قرائت دعایه خاتمه یافت.