میزان نفوس افغانستان برای سال 1398 32 اعشاریه 2 میلیون تن برآورد شده است.

میزان نفوس افغانستان برای سال 1398 32 اعشاریه 2 میلیون تن برآورد شده است.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

سه شنبه بیست و هفتم برج حمل : محفل نشر گزارش وضعیت نفوس جهان در سال 2019 و برآورد نفوس افغانستان در سال 1398 در کابل برگزار گردید.

محترم حسیب‌الله موحد معین مسلکی اداره ملی احصائیه و معلومات  با اشاره به کارهای ناتمام کنفرانس قاهره که 25 سال قبل در مورد جمعیت و انکشاف که در آن 197 کشور اشتراک کننده مشمول افغانستان بر برآورده ساختن نیاز واقعی زنان و دختران به مراقبت، آموزش و بهبود صحت باروری به حیث یک امر کلیدی در انکشاف پایدار توافق کرده بودند به عوامل عمده ناتوانی افغانستان در عملی کردن آن توافق پرداخت.

وی در این مورد گفت: " تعهداتی که در کنفرانس قاهره در سال 1994 و پلان عملی که در آن کنفرانس طرح شد، کشورهای زیاد مشمول افغانستان بنا بر عوامل عدیده نتوانستند به آن اهداف دست یابند."

بر بنیاد این برآورد افغانستان در سال 1398 دارای 32 اعشاریه 2 میلیون تن نفوس خواهد بود در حالی که، سال گذشته نفوس کشور 31 اعشاریه 6 میلیون برآورده شده بود.

آقای موحد جوان بودن ساختار نفوس کشور را، یک چالش جدی دانسته و در این مورد می گوید: "چالش ها یکی ساختار نفوس افغانستان است که بسیار جوان و حتا زیر سن است و این باعث می شود که نسبت وابستگی شدیدی را ایجاد کند که فرد به فرد دیگر وابسته است و این از بعد اقتصادی و اجتماعی تأثیرات زیادی می گذارد. هم اکنون 30 اعشاریه 7 درصد جوانان بیکار و 2 اعشاریه 7 میلیون کودک مصروف کارهای شاق استند."

 اداره ملی احصائیه و معلومات در این نشست خواستار همکاری نهادهای ملی و بین‌المللی برای طرح برنامه‌هایی به منظور متعادل سازی و تنظیم نفوس شد.

در همین حال وزارت اقتصاد با اشاره به این که، رشد نفوس کشور سالانه 2 اعشاریه 14 است نگرانی می کند که، تا سال 2050 میلادی میزان نفوس کشور با همین وضعیت به دو برابر خواهد رسید و افزایش رشد نفوس سبب خواهد شد تا ارایه خدمات کاهش یابد از این رو از آماده سازی نخستین طرح پیش نویس نفوس خبر میدهد.

محترم کوفی آم، نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان گزارش و ضعیت جمعیت جهان در سال 2019 را، فراخوانی دانست برای توانمند سازی کسانی که، هنوز هم قادر به بهره مندی از حقوق شان نشده اند.

به گفته‌ی آقای آم: دولت‌ها، جامعه مدنی، نهادها و دادخواهان بین المللی باید دست به دست هم بدهند تا کار ناتمام کنفرانس بین المللی جمعیت و انکشاف را، با توجه ویژه به افرادی که عقب مانده اند به فرجام برسانند.