نشر نخستین گزارش شاخص فقر چند بُعدی در افغانستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشر نخستین گزارش شاخص فقر چند بُعدی در افغانستان

مسئولان: بیش از ۵۰ درصد زیر خط فقر به سر می‌برند

دوشنبه دوازدهم حمل ۱۳۹۸:

اداره ملی احصائیه و معلومات برای نخستین‌بار گزارشی را در پیوند به چگونگی ابعاد گوناگون فقر در کشور به نشر رساند.

در گزارش شاخص فقر چندبُعدی، پنج بخش چون آموزش، صحت، استندردهای زندگی، اشتغال و تأثیر امنیت بر زندگی و اشتغال مردم بررسی شده است.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که سطح پائین فقر چند بُعدی در کابل به%۱۲ و سطح بلند آن در ولایت بادغیس به ٪ ۸۱ می‌رسد.

احمد جاوید رسولی، رییس عمومی اداره ملی احصائیه و معلومات، کوشش برای کاهش و زدودن فقر در کشور را، از اولویت‌های حکومت عنوان کرده و ابراز داشت که کاهش فقر، بدون مشخص‌شدن آمار و ارقام دقیق، دشوار است.

او بیان داشت که هدف از تدوین این گزارش، کمک به نهادهای توسعه‌ای کشور است تا بتوانند راهکارهای گوناگون را بر پایه آن تدوین کنند.

آقای رسولی، هدف بنیادی گزارش تهیه‌شده را که در همکاری با نهادهای بین‌المللی مشمول، بانک جهانی، دانشگاه آکسفورد و صندوق پشتیبانی از اطفال سازمان ملل متحد انجام داده است طرح پالیسی‌های کارا برای کاهش فقر در کشور عنوان کرد.

در کنار این گزارش که بر بنیاد کاوش سروی چگونگی زندگی مردم در سال ۱۳۹۵ تهیه شده است؛ متخصصان اداره ملی احصائیه و معلومات نیز، کارگاه‌های موردنیاز را، سپری کرده‌اند که به باور رییس این نهاد، پس از این، برای تهیه گزارش‌های همانند نیاز به همکاری تخنیکی همکاران بین‌المللی، کمتر احساس خواهد شد.

وی افزود: «برای نخستین‌بار فقر را از ابعاد مختلف بر ساس مودلی مورد کاربرد در بیشتر کشورها مورد بررسی قرار داده‌ایم و این به ما کمک می‌کند تا مکان‌های موردنیاز را شناسایی و در آن، سرمایه‌گذاری کنیم.

او علاوه کرد که «تصامیم و پالیسی‌های بدون ارقام دقیق، نمی‌تواند به هدف خود برسد ازاین‌رو در سازش با همکاران بین‌المللی به نشر این گزارش پرداختیم. موضوع مهم دیگر این است که در کنار این‌که ما برای نخستین بار این گزارش را به نشر می‌رسانیم موضوع بالا بردن ظرفیت را نیز انجام داده‌ایم».

در همین حال، نهادهای مشترک نیز، با استقبال از نشر این گزارش نقش آن را، در ایجاد راهکارهای ملی اقتصاد در کشور مؤثر می‌دانند. مصطفی مستور وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان این گزارش را نخستین گزارش فقر چندبُعدی در افغانستان عنوان نموده می‌گوید که وضعیت تهی‌دستی مردم در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ ۵۴٫۵ درصد بود، ولی با شاخص‌های فقر چند بُعدی» این رقم ۵۱٫۷ درصد را نشان می‌دهد.

وزیر اقتصاد کشور بیان داشت که در ولایات و ولسوالی‌های کشور کسانی که کمتر از ۴۰ درصد به خدمات عادی دسترسی دارند، در تحلیل فقر همه‌جانبه یا چندبُعدی فقیر شمرده می‌شوند.

به گفتۀ او، این گزارش مشخص کرد که %۳۳ قفرا، فامیل‌هایی‌اند که چهار فرزند دارند و %۶۱ خانواده‌هایی‌اند که ۱۰ یا بیش از آن، فرزند دارند.

وزیر صاحب اقتصاد بازگو کرد که ۶۰ درصد خانواده‌های فقیر، یک نان‌آور دارند که بی‌سواد می‌باشد.

آقای مستور افزایش نفوس خانواده و داشتن یک نان‌آور را در پیوند با فقر شمرده می‌گوید که %۴۸ شخص باسواد این مردم، کمتر از ده سال سن دارد.

آقای مستور پیمانه فقر در شهرها را ۱۸، روستاها را ۶۱ درصد می‌شمارد و علاوه می‌کند که میزان فقر در میان کوچی‌ها به ۸۹ درصد می‌رسد. به گفتۀ او: میزان فقر چندبعدی در ولایت کابل پانزده درصد، در ولایت بادغیس، ۸۵ و در ولایت نورستان به ۸۰ درصد رسیده است.

او افزود: «در این گزارش اطلاعات و آماری دربارۀ مواردی چون ازمیان برداشتن فقر و گرسنگی، تضمین زندگی سالم، آموزش فراگیر، تأمین آب، کار پسندیده و رشد اقتصادی وجود دارد که می‌تواند کشور را جهت رسیدن به اهداف گسترده و پایدار سازمان ملل کمک کند».

مصطفی مستور می‌گوید که از میان ۱۸ هدف برنامۀ توسعۀ پایدار سازمان ملل، هفت هدف آن در گزارش شاخص فقر چندبعدی، استفاده شده است. وی، افزایش غیر قابل کنترل نفوس و بی‌بهره بودن بیشتر جمعیت کشور را از کسب درآمد؛ مهم‌ترین انگیزه فقر چندبعدی در کشور می‌داند و باور دارد که نزدیک به ۷ میلیون تن، بیشترشان را زنان تشکیل می‌دهد؛ از نگاه اقتصادی غیرفعال هستند.

وزارت کار و امور اجتماعی که زمینه‌سازی و ایجاد پیش‌آمده‌ای کاری برای شهروندان کشور را از دغدغه‌های بنیادی این نهاد به شمار می‌آ‌رود نیز، نشر گزارش فقر چندبُعدی را در راستای تهیه پالیسی‌های جامع برای ایجاد زمینه‌های کاری برای جوانان در کشور کارساز دانسته و از اداره ملی احصائیه و معلومات و دیگر نهادهایی که در این زمینه همکار بوده‌اند سپاسگزاری می‌کند.

فیض‌الله ذکی وزیر کار و امور اجتماعی در این زمینه گفت: «موجودیت قوانین بدون موجودیت احصائیه‌های دقیق و تحلیل‌های روشن نه‌تنها به سطح ملی بلکه به سطح محلات هم بسیار کارساز بوده نمی‌تواند.»

همکاران بین‌المللی اداره ملی احصائیه و معلومات نیز به این باور استند که این گزارش می‌تواند نقش موثری در به اجرا درآوردن برنامه‌های اولویت‌بندی شده حکومت ایفا کنند.

پروفسور سبینا الکایر رییس نهاد فقر و انکشاف بشری دانشگاه آکسفورد، در این مورد می‌گوید: «گزارش شاخص فقر چند بُعدی افغانستان، نه‌تنها عمق فقر را آشکار ساخته؛ بلکه برای هماهنگی و ایجاد پالیسی‌های تأثیرگذار و نظارت از آن‌ها نیز، می‌تواند کارساز باشد»

در همین حال، جیین گاف، رییس زون اداره یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، با اشاره به بخشی از این گزارش که نشان‌دهنده، میزان بلند فقر در میان کودکان است، می‌گوید: «دفتر یونیسف از میزان سرسام‌آور فقر کودکان که نزدیک به ۶۰ درصد است شدیداً نگران است.»

این گزارش با اشتراک اراکین، روسای دولتی، نمایندگان سازمان‌های ملی و بین‌المللی از سوی ادارۀ ملی احصائیه و معلومات، در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت تدویر یافت.

شاخص فقر چند بعدی افغانستان عمق فقر در کشور را به تصویر می‌کشد. یافته‌های شاخص فقر چند بُعدی در کشور نشان می‌دهد که %۵۸ فقیران چندبعدی اطفال زیر سن هستند. میزان فقر چند بُعدی کوچی‌ها بسیار بلند بوده که سطح آن به %۸۹ می‌رسد که در مجموع، %۸۳ نفوس افغانستان نظر به یافته‌های این گزارش در چندین بخش و شاخص‌های فقر چند بُعدی، فقیر می‌باشند.