ادارۀ ملی احصائیه و معلومات برای نخستین بار سالنامه‌ احصائیوی سال 1397 را، بر اساس سال مالی به نشر رساند.

ادارۀ ملی احصائیه و معلومات برای نخستین بار سالنامه‌ احصائیوی سال 1397 را، بر اساس سال مالی به نشر رساند.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

چهار شنبه بیست و دوم برج حوت:

اداره ملی احصائیه و معلومات برای نخستین بار سالنامه‌ی احصائیوی را، در یک سال دوبار به دست نشر سپرد.

این سال‌نامه، بار نخست به اساس سال هجری خورشیدی و بار دوم به اساس سال مالی به نشر رسید.

به همین منظور، مراسمی در تالار کنفرانس‌های اداره ملی احصائیه و معلومات با اشتراک رهبری اداره، مقام‌های حکومتی و شرکای بین‌المللی اداره ملی احصائیه و معلومات برگزار گردید.

محترم احمد جاوید رسولی رییس عمومی این اداره هدف از نشر سالنامه احصائیوی همزمان با سال مالی را، ارایه معلومات دقیق و به موقع به اداره‌های حکومتی و غیر حکومتی تصمیم گیرنده دانست.

وی در ادامه افزود:"امسال برای نخستین بار در یک سال دو بار سالنامه ‌احصائیوی را، به نشر سپردیم، بار نخست به اساس سال هجری خورشیدی و بار دوم به اساس درخواست و زارت محترم مالیه و نهادهای داخلی و بین المللی به اساس سال مالی به نشر میرسانیم تا این نهادها بتوانند به اساس آن، تصمیم گیری نمایند."

آقای رسولی در ادامه از اصلاحات گستردۀ به میان آمده در این اداره خبر داده و با اشاره به اهمیت گردآوری ارقام دقیق، از تلاش‌ها برای ایجاد سیستم‌های معلوماتی در اداره‌های حکومتی خبر داد.

او همچنان از گردآوری معلومات جغرافیایی به ارزش 100 میلیون دالر از سوی اداره ملی احصائیه و معلومات خبر داده تأکید کرد که روند علامت گذاری نقاط جغرافیایی روی تصاویر ماهواره‌ای در کشور جریان دارد.

به گفتۀ آقای رسولی، این اداره، در هماهنگی با کمیسیون محترم اصلاحات اداری، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، وزارت صحت و شماری دیگر از نهادهای داخلی در حال ایجاد سیستم منظمی برای گردآوری معلومات دقیق هستند.

او خاطرنشان ساخت: "ما روی چند پورتل معلوماتی، مشمول کار روی ایجاد سیستم مدیریت محصلان و استادان وزارت تحصیلات عالی کار کرده ایم و به زودی با پایان کار این سیستم، تمام معلومات این نهاد لحظه به لحظه به روز خواهد شد."

اما نگرانی عمده رهبری اداره ملی احصائیه و معلومات، راه اندازی سروی‌های خودسرانه و بدون هماهنگی با این اداره است.

آقای رسولی مردم، شرکای ذینفع، نهادهای ملی و بین‌المللی میخواهد تا در راستای چگونگی ارایه ارقام دقیق و سریع به حکومت، همکاری کنند.

او علاوه کرد: " نتایج برخی از سروی ها از سوی نهادهایی اعلان می‌شود که ما از طریق رسانه‌ها خبر می شویم"

او تأکید کرد که "این موضوع در مطابقت با قانون نیست از این رو خواستار ادامه این روند در همکاری با اداره ملی احصائیه و معلومات استیم".

آقای رسولی با اشاره به اداره مرکزی ثبت احوال نفوس که، به تازه‌ گی به ادارۀ ملی احصائیه و معلومات ادغام شده است، می‌ گوید که آوردن اصلاحات در این اداره و همچنان برداشتن گام‌های جدی در راستای سرعت بخشیدن به روند توزیع تذکره الکترونیکی، از اولویت‌های کاری این اداره است.

ایشان مصمم اند تا روشی را به کار بیاندازند که دریافت تذکرۀ الکترونیک را از نگاه زمانی، فشرده سازند و روند کنونی زمان ‌گیررا ساده‌ سازی کنند.

بر بنیاد یافته‌های اداره ملی احصائیه و معلومات که در سالنامه‌ی احصائیوی سال مالی 1397 نیز، گنجانیده شده است، امسال در تناسب با سال‌های پسین، شمار مکاتب، پوهنتون‌ها، شاگردان، محصلان، عاید ناخالص افزایش داشته است و همچنان با وجود خشکسالی‌ها، کشور شاهد رشد اقتصادی چشمگیری بوده است.