اخبار

 • پیام تبریکیه

  رده : عمومی

  پیام تبریکیه بمناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر هیات رهبری و منسوبین ادارۀ مرکزی احصائیه صمیمانه ترین تبریکات خود را بمناسبت فرارسیدن عید سعید فطرحضورجلالتمآب محترم حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، معاونین عالیقدرشان، اعضای محترم...

 • تدویر جلسۀ کمیتۀ رهبری سروی صحی و دموگرافیکی افغانستان AHDS درادارۀ مرکزی احصائیه

  رده : عمومی

  تدویر جلسۀ کمیتۀ رهبری سروی صحی و دموگرافیکی افغانستان AHDS درادارۀ مرکزی احصائیه 26/4/93 جلسۀ کمیته رهبری سروی صحی و دموگرافیکی افغانستان تحت ریاست جلالتمآب دیپلوم انجنیر شیرمحمد جامی زاده رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه قبل از ظهر امروز در...

 • دایرشدن برنامه کوچنک ( ارزیابی عملی ) کارکنان ادارۀ مرکزی احصائیه

  رده : عمومی

  دایرشدن برنامه کوچنک ( ارزیابی عملی ) کارکنان ادارۀ مرکزی احصائیه 21 سرطان 1393 برنامه کوچنک ( ارزیابی عملی ) کارکنان ادارۀ مرکزی احصائیه روزگذشته با حضور یک تعداد از مسئولین اداره خدمات ملکی در این اداره برگزار گردید. برنامه مذکور به...

 • برگزاری نهمین نشست گروپ کاری احصائیوی در شهر باکو- آذربایجان

  رده : عمومی

  برگزاری نهمین نشست گروپ کاری احصائیوی در شهر باکو- آذربایجان 25 جون2014 نشستی به تاریخ 25 جون 2014 از طرف ESCAP و EFTA درشهر باکو کشور آذربایجان دربارۀ بهبود وضعیت اجرای سروی های محیط زیستی و ارائه دقیق ارقام احصائیوی مربوط مخصوصاً آب...

 • خبرنامه ۲۷ جوزا 1393

  رده : عمومی

  خبرنامه ۲۷ جوزا 1393 ادارۀ مرکزی احصائیه مسرت دارد که بمثابه یگانه ادارﮤ رسمی جمع آوری و نــشر ارقام و مـعلومات احصائیوی باجمع آوری ارقام نسبتاً بهنگام، سالنامۀ احصائیوی سال 1392 را حدود دوماه قبل نظر به سالهای گذشته بدسـت نشر می سپارد. نـشر...

 • برگزاری برنامه آموزشی تدریس کامپیوتر در ادارۀ مرکزی احصائیه

  رده : عمومی

  برگزاری برنامه آموزشی تدریس کامپیوتر در ادارۀ مرکزی احصائیه 2 سرطان برنامه آموزشی تدریس پروگرام های کامپیوتر برای کارمندان ادارۀ مرکزی احصائیه در این اداره آغاز یافت. مقام رهبری ادارۀ مرکزی احصائیه به ادامه دایر نمودن برنامه های مختلف...

 • افتتاح سروی اقتصادی ، اجتماعی و دیموگرافی در ولایت پروان

  رده : عمومی

  افتتاح سروی اقتصادی ، اجتماعی و دیموگرافی در ولایت پروان 31 جوزا کارسروی اقتصادی، اجتماعی و دیموگرافی روزچهارشنبه رسماً با حضور هیئت رهبری ادارۀ مرکزی احصائیه، نماینده های UNFPA یا صندوق جمعیت ملل متحد، شماری ازمقامات ولایت پروان، ولسوالان...

 • تدویر محفل انتشار سالنامۀ احصائیوی 1392 در ادارۀ مرکزی احصائیه

  رده : عمومی

  تدویر محفل انتشار سالنامۀ احصائیوی 1392 در ادارۀ مرکزی احصائیه 27 جوزا آمارو ارقام راهی است برای شناخت یک پدیده، برای اینکه بتوانیم در بارۀ آن پدیده حکمی صادر کنیم یا برای تغییر وضعیت آن یا حفظ حالت موجود آن گامی برداریم. به طور کلی می...

 • نظارت از کار سروی رضایت استفاده کننده ارقام احصائیوی

  رده : عمومی

  نظارت از کار سروی رضایت استفاده کننده ارقام احصائیوی 18 جوزا ادارۀ مرکزی احصائیه یگانه ادارۀ رسمی جمع آوری ارقام در کشور به شمار میرود و مطابق قانون احصائیه افغانستان مکلف به راه اندازی سروی های گوناگون درسطح کشور نیز میباشد. بنابرهمین اصل این...

 • پایان ورکشاپ آموزشی دیموگرافی در ادارۀ مرکزی احصائیه

  رده : عمومی

  پایان ورکشاپ آموزشی دیموگرافی در ادارۀ مرکزی احصائیه تاریخ 12 جوزا ورکشاپ آموزشی دیموگرافی که به تاریخ 29 ثور 1393 ازسوی ادارۀ مرکزی احصائیه برگزار گردیده بود بعد از ظهر امروز به پایان رسید. ورکشاپ مذکور که از سوی ادارۀ مرکزی احصائیه...

صفحه 25 از 29