دSTATA د نرم افزار د روزنیز کورس پرانیستل

دSTATA د نرم افزار د روزنیز کورس پرانیستل

د احصائيی مرکزی اداره

۷ کب ۱۳۹۵

د STATA د نرم افزار لومړنی روزنیز کورس نن سهار چهارشنبه د احصائیی د مرکزی اداری د یوشمیر کارکوونکو په ګډون په دی اداره کی پرانیستل شو.

دغه کورس د احصائیی د مرکزی اداری لخوا د نړیوال بانک په مالی مرسته د دی اداری  ۱۴ تنو کارکوونکو لپاره چی د راپور لیکنی او د ارقامو د ادخال په برخو کی په فعالیت مشغول دی د کب د میاشتی له ۴ مه نیټی څخه پیل شو او د دوو اوونیو لپاره دوام کوی.

دغه برنامه د نوموړی نرم افزار د لا زیاتی زده کړی او د وړتیا د لوړوالی په خاطر د دی اداری د کارکوونکو لپاره په څلورو پړاونو کی دایریږی چی په لومړی پړاو کی ئی د یادو کارکوونکو له دی نرم افزار سره بشپړه بلدتیا په برکی نیسی.

د دی برنامه د زده کړی چاری د نړیوال بانک د یوه تن سلاکار لخوا پرمخ بیول کیږی.