د بادغیس په ولایت کی د اقتصادي- ټولنیزې او د موګرافیکی سروی پیل

د بادغیس په ولایت کی د اقتصادي- ټولنیزې او د موګرافیکی سروی پیل

۲ غبرګولی ۱۳۹۶

د بادغیس ولایت اقتصادې – ټولنیزه او د موګرافیکی سروی چی د مقدماتی کارونه ئی تر د مخه پیل شوی وو په رسمی ډول په نوموړی ولایت کی پيل کی شوه.

د دی سروی مقدماتی کارونه لکه د ښار د ناحیو د مختلفو ساحو، ولسوالیو او کلیو نقشه اخیستل د احصائیی د مرکزی اداری د کارکوونکو لخوا دوه میاشتی وړاندی په یاد ولایت کی پیل شوی وو. په دی پروسه کی یو زیات شمیر د لوړو زده کړو درلودونکی ځوانان جذب شوی دي چی ورته د یوڅه مودی زده کړی او روزنی وروسته د ولایت په ټولو ناحیو، کلیو او ولسوالیو کی د سروی کار په عملی ډول پیل شو او دشاوخوا د یوی میاشتی لپاره به دوام وکړی.

په نوموړی سروی کی د ډول ډول شاخصونو لکه امیدواری، جنسیت، زده کړی، کډوالی معیوبیت او د کار قوا او همدارنګه د کورنیو د شتمنی او هستوګنی واحد د ځانګړتیاوو په هکله د ولسوالیو او کلیو په کچه معلومات راټولیږی چی د دی معلومات شتون د پلان جوړونکو سره د هراړخیزه او د قیقو پلانونو په طرحه کولو کی مرسته کوی.

د یادونی وړده چی د بادغیس د یارلسم ولایت دی چی اقتصادی- ټولنیزه او دموګرافیکی سروی په کښی اجرا کیږی او پایلی به ئی د ارقامو د تحلیل او تجزیی وروسته د ارقامو د ګټی اخیستونکو په اختیار ورکړل شی.