دمرکزی احصاييئې په اداره کی د STATA نرم افزار ددریم پړاو د زدکړی کورس جوړیدل

دمرکزی احصاييئې په اداره کی د STATA نرم افزار ددریم پړاو د زدکړی کورس جوړیدل

داحصايئئې مرکزی اداره

۱۱چنګاښ ۱۳۹۶

د  STATA نرم افزار پروګرام ددریم پړاو د زده کړی کورس دشنبی په سهار دمرکزی احصايئې اداری دیوشمیرکارکوونکوپه ګډون په دې اداره کی جوړل شو.

نوموړی کورس د احصايئې مرکزی اداری لخوا د نړیوال بانک په مالی مرسته په څلورو  پړاونو کی جوړ شوی دی چی په دریم پړاو کی يی چی پنځلس تنه ددی اداری د کارکوونو  په ګډون  دراپور لیکنی او دیتانتری کارکوونکی حضور لری او دزدکړی بهیریی دنړیوال بانک دیوه تن متخصص له خوا پرمخ بیول کیږی .

دغه پروګرام دلومړنی نرم افزار په برخه کی د کارکوونکو دظرفیت دلوړل والی په موخه په څلورو پړاونوکی جوړ شوی دی اوپه پام کی ده چی د دریمی  دوری دپای ته رسیدو څځه ورسته  یی څلورم پړاو هم دوام پیدا کړی.