دسروی ګانود نتایجو اوملی محاسباتوپه هکله داګاهی ورکولو ورکشاپ جوړ شو

دسروی ګانود نتایجو اوملی محاسباتوپه هکله داګاهی ورکولو ورکشاپ جوړ شو 

داحصايئې مرکزی اداره

 ۱۸چنګاښ ۱۳۹۶

دسروی ګانو او ملی محاسباتو په هکله داګاهی ورکولو ورکشاپ نن سهار د ولایتونو داحصائيې آمرینوته په دی اداره کی جوړ شو.

لومړی د احصائيې مرکزی اداری سرپرست انجینرشیرمحمد جامی زاده ګډونوالوته  دهرکلی په ترځ کی دنوموړی ورکشاپ په هکله معلومات وړاندی کړل او په ډاګه يې کړه چی دا پروګرام د احصائيې مرکزی اداری داساسی فعالیتونو  او همدا رنګه دځینو سروی ګانو نتایجوپه هکله چی ددی اداری له خوا په یوشمیر ولایتونوکی او یاهم په ټول هیواد کی په دی ورستیو کی اجرا  اویاهم داجرا کولوپه حال کی دی جوړ شوی ده.

ښاغلی جامی زاده زیاته کړه چی ټول داحصايئې دمرکز او ولایاتو مسوولین مسولیت لری چی  په لومړی سرکی خپل ځان او داداری  له ټولو فعالیتونو څځه باخبره کړی او ورسته وکولای شی د احصايئې مرکزی د اداری  په استازیتوب په مرکز او ولایتونوکی په ټولوغونډوتړون وګړی او دکاملی روشنایی په ترڅ کی دنورو برخو مسولینوته دوی اداری فعالیتونه  ور وپیژنی ترڅو د احصاييئې مرکزی د اداری د ارقاموڅځه  په نورو برخوکی ګټی اخیستلی  زمینه برابره شی.

دیادونی  وړل ده چی دا ورکشاپ د دریو ورځو لپاره دوام لری  او ددی مدې په لړکی به دسرته رسیدلو سروی ګانو نتایجو  او د احصايئې مرکزی اداری دنورو فعالیتونو په هکله ګډونوالوته دمختلفو پریزینتیشنونو په لړکی چی دمربوطو مسولینو دلوری جوړ شوی دی معلومات او لازم توضیحات ورکړل شی او په پای کی په ګډونوالو تضدیقنامی هم وویشل شی.